Homepage

Route65: The Best Pension Way

Specialist in pensioen op basis van beschikbare premie met uniek concept.

Route65: The Best Pension Way

Route65 is specialist in pensioen op basis van beschikbare premie.

Het unieke concept van Route65 leidt tot een pensioenregeling zoals een pensioen moet zijn:

  • minimale beheerskosten en minimale zorgen voor werkgever en pensioenfonds;
  • digitale beheersbaarheid voor deelnemers als pensioeneigenaren;
  • een zeer efficiënte kostenstructuur;
  • optimale beleggingen binnen een zekerheidsniveau naar keuze;
  • pensioeninkoop op het moment van uw keuze.

Aantrekkelijk voor deelnemers

Altijd overzicht via Internet

U heeft op ieder gewenst moment inzicht in uw pensioensituatie. Thuis kunt u op uw computer zien wat de waarde van uw pensioenkapitaal is en wat de uitkeringen zijn in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Beheersen van uw pensioeninkomen

U krijgt inzicht in de verwachte uitkering na pensionering en kunt, door simulaties, zelf doorrekenen wat de gevolgen zijn als u bijvoorbeeld meer spaart of hoeveel het u kost om een hogere uitkering voor uw nabestaanden te verzorgen. U kiest zelf het moment waarop u besluit pensioen in te kopen.

Rendement

Middels afspraken met uw pensioenfonds heeft u de mogelijkheid aan te geven wat de balans tussen risico en rendement van uw spaarkapitaal dient te zijn. Vervolgens wordt op basis van dit beleggingsprofiel het optimale rendement nagestreefd.

Eenvoudig voor werkgever

Budgeteerbaar en beheersbaar

Maandelijks worden middels de salarisadministratie pensioen-stortingen verricht en risicopremies betaald. Mutaties worden direct verwerkt, achterstand in premiebetaling is onbekend fenomeen. Een zuivere beschikbare premieregeling kent tevens geen financiele problemen door vereiste dekkingsgraden.

Bieden van aanspraken buiten het pensioenfonds om

Alle risicoverzekeringen worden op de meest eenvoudige wijze (collectief) direct met de verzekeraar afgehandeld. Er is geen complexe verwevenheid met pensioenkapitaal, waardoor pensioen helder blijft en er geen 'probleemdossiers' ontstaan.

Gerenomeerde business partners

Route65 voert de regie over uw volledige pensioenregeling en werkt samen met partners die bewezen hebben het meest effectief en efficiënt te zijn op het gebied van effecttransacties, vermogensbeheer, pensioenadministratie en risicoverzekering.

Beheersbaar voor pensioenfonds

Eenvoud en actueel

Informatie over de regeling is altijd actueel middels de 'Mijn Route65' internetverbinding. De pensioenbetalingen zijn altijd actueel middels koppeling met de salarisadministratie. De benodigde rapportages voor het fonds en controlerende instanties worden standaard verzorgd.

Beleggingen in gekwalificeerde handen

Als pensioenfonds definiëert u het gewenste beleggingsbeleid en het kader voor de beleggings­keuzen van de deelnemers. De uitvoering is vervolgens in vertrouwde handen en het pensioenfonds wordt te allen tijde op de hoogte gehouden van de resultaten.

Digitale afhandeling van veel voorkomende vragen

De meeste vragen van deelnemers worden beantwoord via 'Mijn Route 65'. Een adequate servicedesk zorgt voor de mogelijke aanvulling.

Uniek concept

Loskoppeling van pensioen en risicoverzekering

Door de risicoverzekering te scheiden van de pensioenkapitalen ontstaat duidelijkheid en transparantie.

Integratie van sterkste schakels

Iedere organisatie is zo sterk als zijn zwakste schakel. Route65 heeft voor iedere schakel de sterkste partij gevonden. Wij kunnen aantonen dat een team van specialisten ook een superteam kan vormen.

Minimale beheerskosten en maximaal rendement

De missie van Route65 en haar partners is het minimaliseren van de kosten. De vakkundigheid van het vermogensbeheer zorgt voor een maximaal rendement.

Inzicht in heden en toekomst

Alle betrokkenen kunnen digitaal de actuele stand van zaken bekijken en kunnen middels similaties doorrekenen wat toekomstige gevolgen kunnen zijn.

Route65: The Best Pension WaySpecialist in pensioen op basis van beschikbare premie met uniek concept.