Missie

Eenvoud is de ultieme perfectie

Route65 heeft het 'pensioensysteem' opgeknipt in efficiente deelprocessen. Deze deelprocessen worden uitgevoerd door partijen die in onze ogen 'kampioen' zijn op hun gebied. Deze kampioenen zijn efficiënt met elkaar verbonden. Alleen zo kunnen we een totaalpakket aanbieden dat aan uw wensen en onze eisen voldoet.

Route65 past haar concept voortdurend aan wettelijke veranderingen aan en realiseert verdere ontwikkeling. Het gevolg is helderheid, digitale communicatie en optimaal rendement. Het kostenvoordeel is voor de deelnemers en de werkgever.

Belangrijke peilers in het realiseren van deze missie:

  • geen verwevenheid van opgebouwd vermogen met aanspraken bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • duidelijkheid en zekerheid bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en echtscheiding
  • inzicht in actuele stand van zaken voor alle betrokkenen
  • een onderhoudsvrije regeling met minimaal noodzakelijke beheerscapaciteit
  • pensioenfonds en/of deelnemers kiezen zelf beleggingsvorm(en)

Het pensioen is van de eigenaar

Route65 streeft naar een pensioenvormgeving, waarbij deelnemers eigenaar zijn van hun eigen pensioen. 'Eigenaar zijn' betekent in onze ogen dat geen onnodige en onzichtbare kosten gemaakt worden door derden. 'Eigenaar zijn' betekent in onze ogen ook dat een pensioen eenvoudig en duidelijk is en dat invloed kan worden uitgeoefend op het uiteindelijke pensioenresultaat.

Route65 streeft naar een zo hoog mogelijk pensioenresultaat voor de deelnemer met zo laag mogelijke uitvoeringskosten voor de werkgever.

Hierbij denken we niet alleen aan de direct zichtbare kosten, maar ook aan alle 'verborgen' kosten die zeer remmend werken op het pensioenrendement.

Een werkelijk beleggingsrendement van bijvoorbeeld 8% dat geeffectueerd wordt in een 5% pensioenresultaat is op dit moment in veel regelingen helaas geen uitzondering.

Route65: The Best Pension WaySpecialist in pensioen op basis van beschikbare premie met uniek concept.